JEAN DE SPERATI PDF

Share46 46 Shares De Italiaanse meester-vervalser Jean de Sperati was zo goed in het vervalsen van postzegels, dat zelfs experts zijn zegels niet van echt konden onderscheiden. Gek genoeg bracht dit de vervalser op een dag echter in grote problemen… Jean de Sperati rond Jean de Sperati is waarschijnlijk de grootste postzegelvervalser uit de geschiedenis. Op 14 oktober werd hij geboren in de Italiaanse stad Pistoia als Giovanni de Sperati. Omdat hij het grootste deel van zijn leven in Frankrijk leefde, veranderde hij zijn naam echter in Jean. Hij legde een eigen verzameling aan en bestudeerde de manier waarop de postzegels gedrukt werden.

Author:Tygolmaran Dacage
Country:Pakistan
Language:English (Spanish)
Genre:Software
Published (Last):3 July 2011
Pages:461
PDF File Size:7.19 Mb
ePub File Size:10.62 Mb
ISBN:302-1-31093-879-8
Downloads:92193
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FenribarShare46 46 Shares De Italiaanse meester-vervalser Jean de Sperati was zo goed in het vervalsen van postzegels, dat zelfs experts zijn zegels niet van echt konden onderscheiden. Gek genoeg bracht dit de vervalser op een dag echter in grote problemen… Jean de Sperati rond Jean de Sperati is waarschijnlijk de grootste postzegelvervalser uit de geschiedenis. Op 14 oktober werd hij geboren in de Italiaanse stad Pistoia als Giovanni de Sperati. Omdat hij het grootste deel van zijn leven in Frankrijk leefde, veranderde hij zijn naam echter in Jean.

Hij legde een eigen verzameling aan en bestudeerde de manier waarop de postzegels gedrukt werden. De eerste postzegels die hij succesvol namaakte waren waardevolle zegels uit San Marino.

Tot zijn genoegen constateerde de vervalser dat niet alleen kleine verzamelaars maar ook experts de zegels niet van echt konden onderscheiden. Dat smaakte kennelijk naar meer. In kwam de vervalser echter in aanraking met justitie. Niet omdat hij tegen de lamp liep als vervalser, maar omdat de Franse douane een waardevolle postzegelzending onderschepte die Sperati naar een verzamelaar in Lissabon had willen sturen. De douaniers zagen de zegels aan voor echte postzegels en beschuldigden de vervalser van belastingontduiking.

Tijdens een rechtszaak die volgde, constateerde een kenner dat de zegels uiterst zeldzaam waren en een waarde van maar liefst Alleen Sperati wist dat de vervalste zegels in werkelijkheid geen enkele waarde vertegenwoordigden.

De Italiaan erkende daarnaast dat hij al ruim dertig jaar postzegels vervalste. De zegels werden hierna nog eens extra onderzocht door verschillende experts. Sommige van hen bleven erbij dat het om echte zegels ging, enkele andere kenners trokken de echtheid wel in twijfel, maar stelden ook dat het om de beste vervalsingen ging die ze ooit hadden gezien.

Voor oplichting werd hij toen echter niet veroordeeld. Misdaad loonde toch Enkele jaren later werd Sperati alsnog aangeklaagd voor oplichting. En in werd hij hiervoor zelfs veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf.

Vanwege zijn hoge leeftijd, Sperati was op het moment van de veroordeling 64 jaar oud, hoefde hij die straf echter niet uit te zitten. De meester-vervalser wist hierna zelfs nog een slaatje uit zijn werk te slaan. In verkocht hij zijn inmiddels wereldberoemde vervalsingen namelijk voor 10 miljoen francs aan de British Philatelic Association. Zijn zeshonderd zegels tellende verzameling werd na aanschaf door de British Philatelic Association vernietigd, omdat de zegels de internationale postzegelmarkt dreigden te verstoren.

Geen berouw Gesigneerd werk van Sperati Sperati zag het vervalsen van postzegels zelf niet direct als een misdaad. Ik heb alle deskundigen in de war gebracht. Ik ben de ware schepper van een kunst der filatelie, maar daarbij ben ik tevens filantroop. Ik verschaf voor lage prijzen postzegels aan verzamelaars, die zonder mij nooit in der eeuwigheid in staat zouden zijn geweest zulke zegels aan hun verzameling toe te voegen.

INDUSTRIAL ELECTRONICS AND CONTROL BY BISWANATH PAUL PDF

Jean de Sperati

The Making of Sperati Reproductions This 16 page presentation here as PDF file and below in thumbnails that link to dpi images describes and illustrates many of the ingenious techniques used by Jean De Sperati in manufacturing his stamp reproductions, or as he preferred, his "philatelic art. Sperati was an exceptionally talented and prolific postage stamp forger. Sperati wrote about his techniques in La Technique and although this exhibit uses information found in the English version of that work, it is focused primarily on the physical evidence. Many of the items shown are not known outside of this collection. In Sperati sent an approval sheet shown on page one to a stamp dealer in Portugal that was intercepted by French Customs. He was then prosecuted for exporting stamps of substantial value without declaring them.

CAROLE FRARESSO PDF

Jean de Sperati – Forger Extraordinaire

And in the world of philately, the master forger was surely Jean de Sperati. Born in Pisa, Italy, in , Giovanni de Sperati later adopting the forename Jean was part of a wealthy family thrown into poverty by the failure of their business. This forced his brothers, Massimo and Mariano, to take up a trade — one becoming a photographer, the other a stamp dealer. As a result, Giovanni developed a passion for both philately and photographic processes and techniques.

CURSUS NOTENLEER PDF

Jean de SPERATI FORGERIES

Early life[ edit ] Sperati was born in Pistoia , [5] Italy, though he spent a large part of his life in France where he adopted the name Jean. Sperati retained his Italian passport throughout his life and always considered himself an Italian. He was particularly interested in printing techniques, as well as photography which was in its infancy at that time. Relatives owned a postcard factory as well as a paper mill. Through this, Jean de Sperati was able to obtain copious knowledge of photographic processes, print technology and chemicals. These formed the basis for his eventual career as a stamp counterfeiter. The first forgeries[ edit ] An undated work of Jean de Sperati.

CHANDAMAMA TELUGU KATHALU PDF

He was born in Pisa, Italy in , but lived most of his life in France. He died in He not only forged many stamps, but also die proofs, esays etc. Most of his forgeries are very deceptive and can only be distinguished in microscopic details from genuine stamps.

Related Articles