GENETYKA POPULACJI I METODY HODOWLANE PDF

Synergy factors in the analysis of lamb survival. Metody hodowlane i genetyka populacji A well-known mutation in RYR1 alters distribution of adipose tissue in gilts. Projekty badawcze realizowane w ostatnich latach: Detection of pig genome regions determining production traits using an information theory approach. Archiv Tierzucht 58, Cytological quality of milk of primiparous cows kept in cubicles bedded with separated manure. Patrycja Grzybek — pracownik naukowo-techniczny. Journal of Dairy Science Genetic parameters of linear conformation type traits and their relationship with milk yield throughout lactation in mixed-breed dairy goats.

Author:Akilar Yok
Country:Colombia
Language:English (Spanish)
Genre:Literature
Published (Last):25 October 2004
Pages:78
PDF File Size:9.87 Mb
ePub File Size:18.38 Mb
ISBN:443-6-12905-739-9
Downloads:14959
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MajasRodzaje macierzy i podstawowe operacje na macierzach 1. Macierz odwrotna 1. Ekstrema funkcji 1. Podstawy probabilistyczne 2. Twierdzenie Bayesa 2. Zmienna losowa 2. Korelacja i regresja 2. Zmienna losowa dwuwymiarowa 2. Podstawy statystyczne 3. Parametr populacji i jego estymator 3. Cechy estymatora 3. Test statystyczny 3. Hipotezy statystyczne i ich weryfikacja 3. Model klasyfikacyjny 3. Rodzaje klasyfikacji 3. Typy modeli klasyfikacyjnych 3. Metoda Monte Carlo 3.

Model losowy 3. Genetyczna struktura populacji 4. Frekwencja genotypu i allelu 4. Jedna para alleli 4. Seria alleli 4. Kojarzenie nielosowe 4. Zmiana frekwencji allelu 5. Migracja 5. Mutacja 5. Selekcja 5. Frekwencja allelu 5. Selekcja i mutacja 5. Dominowanie kompletne - selekcja przeciw genotypowi recesywnemu 5. Kojarzenia nieregularne 6. Kojarzenia regularne 7. Frekwencje alleli 7. Dystans genetyczny 8. Markery genetyczne i ich wykorzystanie w genetyce populacji 8. Depresja inbredowa i heterozja 9.

Depresja inbredowa 9. Heterozja 9. Detekcja QTL 9. Zaawansowanie detekcji QTL 9. Parametry genetyczne Parametry jednej cechy Wyznaczanie wag ekonomicznych Analiza wielocechowa Inne modele mieszane w metodzie BLUP Cecha progowa Modele analizy cech progowych Model liniowy Model logitowy Model probitowy

KINETYKA I MECHANIZM UTLENIANIA METALI PDF

Genetyka populacji i metody hodowlane

.

MASAJE METAMORFICO PDF

Genetyka populacji i metody hodowlane

.

GERRIG PSYCHOLOGY AND LIFE 20TH EDITION PDF

Genetyka populacji i metody hodowlane hodowla

.

Related Articles