DRVENE KONSTRUKCIJE GOJKOVIC PDF

Telrajas U zavisnosti sta je to sto se konstruise, nekad je glavni kriterijum jedno a nekada drugo. Vazi samo u delu gde su deformacije jos uvek elasticne, to jest gde se telo nije trajno deformisalo. Zato je univer tvrdji od spera, posto ima povrsinu od melamina, koji je ekstremno tvrd jos kad folija nije oba mikrona Nju nekako najcesce shvatamo kao obrnutu krutost, a ona ustvari drene silu po poprecnom preseku, pri kojoj prestaju elasticne i pocinju plasticne deformacije. Procitao sam dva puta, mislim da sam razumeo. Posle toga nema smisla. Pokusacu krajem nedelje da izracunam par primera nesto, pa cu tad biti siguran da li mi je jasno ili ne.

Author:Kajisar Yosar
Country:Venezuela
Language:English (Spanish)
Genre:Sex
Published (Last):23 October 2009
Pages:352
PDF File Size:11.88 Mb
ePub File Size:11.49 Mb
ISBN:588-7-64930-928-1
Downloads:74755
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ShaktiraSavremene drvene konstrukcije jednako dobro mogu se kor- istlti za sve vrste gradevinskih objelmta, kako u Visolcogradnji. Mogu se koristiti i leao pomocne - privremene konstrukcije. Na primer, za kOll- strukciJe zgrada i hala od drveta najrazl! Isto tako, njihova saslrzajna primena je I u gradenju sup- tilnihkonstrukcija mostova, kao I u mnogim druglm slucajevima. Cinjenica Je, kada se Izuzmu neki primerl lz skorasnje inze- njerske prakse.

Razlog za ovakvo stanje treba traziti u nerazvijenosti IndustriJske prolzvodnje, ili, bolje receno, kadrovskoj I tehnickoj neopremljenosti nasih proizvodaca. Ovome treba dodati i pogresno ukorenjeno misljenje da je drvo pogodan materiJal iskljuciyo za privremene i pomocne kon- strukcije I u ratnim uslovima.

Sto se tice undustrijske proizvodnje i tehnicke opremljenostl nasih prolzvodaca savremenlh drvenih ko- nstrukcija, ovaj se faktor zadnjih godina umnogome popravio i podatke 0 ovakvom nacfnu rada. TI su tragovl evldentnt, kako na arheoloslclm nalazlma, tako i na onourem. Znanje lepljenja dructa. Druene leonstruleclje u Istortjl gractenja suoj najvecl domet dostlzu u Ponouna renesansa druenlh leonstrukclja.

Iaulja se pocetleom ouog veka I uslou! Odgouor moze da bude samo: onda kada je couek poteo da se bav! Prve urbane aglomerac[le javljaju se u ureme leada! Razvltkom ljlldsklhzajednlca. Je drvene konstrukclje.

Na severu Europe. Judi pocell smls! Jeno da korlste. U ouo! Postepello se, ali dosta usporeno. Deplasirana su misljanja da drvo kao materijal ne maze dtl zadovolji stremljenja savremenlh konstruktera. Ovakva misljenja, a ona su evidentna i neopravdano staje.

Ovome treba dodati da ima primera da je ovakvo misljellje podstaknuto i na osnovu kompromitovanih kon- mlranl svrslsltodnt prostorl. Za razltlcu od medlterallsleuh naroda kOjl druo neznatno korlste. U vreme seabe naroda druo je osnovnl mater!

Jarbolastl slstem! Sll " stvarl prve konstrlt! Razvoj druenlh konstrukc! Prul drvenf mostovl bill Sl! Prvl druenl mostovi bill su grednog Sistema. Kao poseban slstem drventh mostoua. Cezarou IIlosl preko Rajne gradentth goldlnapre n. Iz ovog vremena je ostao I pedatak.

GORGIAS PLATON GREDOS PDF

TOP RESULTS

Kigaktilar Daklem moras da ostanes u oblasti hukove krive zavisnost napona i deformacijegde su deformacije jos uvek elasticne, drvenee jest kad prestane delovanje sile, telo ce se vratiti na svoje prvobitne dimenzije. Potrazio sam po netu malo i nasao neke skripte, pa cu ovih dana i to da prelistam da dopunim ovo sto si napisao, ali ako te ne mrzi, gjokovic verojem da cu bolje tebe razumeti nego skriptu ili udzbenik, pogotovu sto mogu da postavim podpitanje. Krutost i cvrstoca se najcesce mesaju. To jest govori koliko smemo da nesto opteretimo a da se to nesto ne iskrivi rastegne, sabije trajno. Neki materijali se isto ponasaju u svim pravcima, neki ne.

I DUE GEMELLI VENEZIANI GOLDONI PDF

DRVENE KONSTRUKCIJE GOJKOVIC PDF

.

HAL CROOK HOW TO IMPROVISE PDF

Ponuda "DRVENE KONSTRUKCIJE Milan Gojkovic" je arhivirana

.

Related Articles