ATEX 95 RICHTLIJN PDF

Is de stof echter noodzakelijk en niet vervangbaar door een stof die minder explosierisico heeft, dan moeten de omstandigheden in een explosieve atmosfeer worden beheerst. Ontstaan van een explosie Explosiegevaar is aanwezig zodra een mengsel van lucht en een brandbare stof in de vorm van gassen, dampen, nevels of stof onder atmosferische omstandigheden wordt ontstoken en na ontsteking uitbreidt totdat alle brandbare stof verbrand is. Het explosiegevaar kan zich uiten in drie vormen: gasexplosiegevaar; stofexplosiegevaar. Als de concentratie van de brandbare stof in het ontstane gasmengsel tussen de onderste en de bovenste explosiegrens ligt, dan kan het mengsel ontploffen als het wordt ontstoken.

Author:Tekasa Brazilkree
Country:Spain
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):16 January 2012
Pages:194
PDF File Size:20.35 Mb
ePub File Size:2.81 Mb
ISBN:357-8-35608-280-1
Downloads:19293
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NeshuraExplosiebeveiliging[ bewerken brontekst bewerken ] Explosieve atmosferen kunnen ontstaan door brandbare gassen, damp, nevel of stof. Als hiervan genoeg aanwezig is kan dit, vermengd met de omgevingslucht zuurstof en een ontstekingsbron tot een explosie leiden. De meest praktische manier om explosies te voorkomen is om de ontstekingsbron te elimineren. Deze richtlijn is in Nederland opgenomen in het Warenwetbesluit Explosieveilig materieel en beschrijft de algemene veiligheidsdoelen.

EN-IEC Explosieveilig materieel dat aan de voorschriften van ATEX voldoet moet gemerkt zijn met het communautaire "Epsilon x" logo in een regelmatig zeskant. Hier geldt geen plicht tot een gele achtergrond.

Voor dat materiaal moet de leverancier een CE-verklaring van overeenstemming afleveren. De procedure voor productcertificatie wordt beschreven in de richtlijn. Voor verschillende procedures dient beroep te worden gedaan op een Notified Body. Verschillende bedrijven zijn aangemeld voor deze cerficatie: b.

Voor Nederland zijn deze richtlijnen opgenomen in de Arbowet - en regelgeving. Explosiegevaarlijk gebied dient voor werknemers duidelijk te worden gekenmerkt met een waarschuwingsdriehoek welke in zwart de tekst "EX" op een gele achtergrond bevat.

Onderdeel van ATEX is een risico-inventarisatie met het vaststellen van explosiegevaarlijke zones. Binnen deze zones moet dan ATEX goedgekeurde apparatuur toegepast worden.

GLI EXTRATERRESTRI TORNERANNO PDF

Wat is ATEX?

Wat is ATEX? Close Mededeling: De maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus raken ook de dienstverlening van ATEXcertificaat. Het laatste nieuws hierover vindt u hier! ATEX richtlijnen In Europa zijn er twee richtlijnen op het gebied van ATEX explosieveiligheid: De productrichtlijn ATEX Deze richtlijn stelt de minimale veiligheidsregels en -eisen aan waaraan producten moeten voldoen, zodat ze makkelijk uitgewisseld kunnen worden met andere landen binnen de Europese Unie. De sociale richtlijn ATEX Deze richtlijn stelt de minimale veiligheidseisen aan werkplekken en -omgevingen waar explosiegevaar bestaat. Bij het verdrag van Rome is vastgelegd dat Europese samenwerking tussen de lidstaten bevorderd moest worden, o. Dit werd uiteindelijk opgenomen in het verdrag van Nice waarbij artikel 95 het vrije verkeer van goederen beschrijft, met als doel het realiseren van een interne Europese markt met duidelijke eisen op het gebied van veiligheid, milieu, volksgezondheid en eerlijke handel consumenten bescherming.

KBBI OFFLINE PDF

Explosieveiligheid/ATEX

De ATEX richtlijn is van toepassing op alle op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. De richtlijn heeft een breed werkingsgebied en omvat naast gasexplosiegevaar ook stofexplosiegevaar. De sociale richtlijn. Klik hier voor een handige en bewerkbare EVD template uit onze webshop Tesamen hebben deze twee richtlijnen tot doel om de veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden met explosiegevaar te waarborgen en draagt ATEX bij tot het vrije handelsverkeer binnen de EU voor materieel en beveiligingssystemen die in deze gebieden worden gebruikt.

INTERPRETACION TEST DELA FIGURA HUMANA DE KAREN MACHOVER PDF

ATEX richtlijnen

Explosiebeveiliging[ bewerken brontekst bewerken ] Explosieve atmosferen kunnen ontstaan door brandbare gassen, damp, nevel of stof. Als hiervan genoeg aanwezig is kan dit, vermengd met de omgevingslucht zuurstof en een ontstekingsbron tot een explosie leiden. De meest praktische manier om explosies te voorkomen is om de ontstekingsbron te elimineren. Deze richtlijn is in Nederland opgenomen in het Warenwetbesluit Explosieveilig materieel en beschrijft de algemene veiligheidsdoelen. EN-IEC Explosieveilig materieel dat aan de voorschriften van ATEX voldoet moet gemerkt zijn met het communautaire "Epsilon x" logo in een regelmatig zeskant. Hier geldt geen plicht tot een gele achtergrond.

EVAN MOOR READING COMPREHENSION GRADE 3 PDF

.

Related Articles