ALBERTO RIVERA VATIKANSKE UBICE PDF

Moja majka, Tereza Rivera je umrla sa 33 godine. Sakramenti nisu pomogli mojoj majci. On bi trebalo da bude kao Isus, a Isus nije pomogao. Posle sahrane bio sam duhovno slomljen. Zbogom mama, volim te mno - go. Oni su bili inteligencija.

Author:JoJotaur Bajinn
Country:Algeria
Language:English (Spanish)
Genre:Career
Published (Last):22 November 2005
Pages:472
PDF File Size:10.57 Mb
ePub File Size:12.51 Mb
ISBN:293-3-79515-501-9
Downloads:2251
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TogisPredgovor Pred vama je neverovatna pria o bivem jezuitskom sveteniku i njegovom obraenju. Dr Alberto R. Rivera je morao da ostane na adresi sa identifikacione kartice slika dole dok je ekao odluku crkve- nog suda u svom sluaju Ispod su neke od poslednjih slika Dr Rivere, slikane kada je bio direktor kole za svetenike u San Lorencu, u paniji.

Poglavlja koja su pred vama bazirana su na ivotnoj prii i drugim informacijama koje je bivi visoko rangirani jezuitski svetenik Alberto Rivera dao izda- Dr. Alberto Rivera, fotografija iz Do svoje smrti Putovao je po svetu drei predavanja u crkvama i kolama gde je pomogao mnogim rimokatolicima da napuste pogrean religijski sistem.

Mnogi bivi katolici, i drugi ljudi, duguju Riveri to su dobili informacije od znaaja za svoj ivot. Izdava Donna Eubanks biva kaluerica : Danas sam istinski religiozna nakon 23 godine koje sam provela kao kaluerica u samostanu Sv. Mogu da kaem, na osnovu linog iskustva, da Dr Rivera govori istinu o rimokatolikom religijskom sistemu. Clark Butterfield bivi katoliki svetenik : Nakon to sam proitao ispovest Alberta Rivere shvatio sam da nisam sam u svojoj elji da kao bivi katoliki svetenik pomognem mnogima da shvate rimokatoliku prevaru.

Poastvovan sam to sam u istom timu sa Albertom Riverom. Prvo poglavlje Poeci Moja ivotna pria zapoela je u paniji, Majka me je vodila na upis u katoliku kolu. Danas moj sin poinje da ui za svetenika. Pogledaj Alberto, vidi li zgradu ispred nas, to je kola u koju te vodimo. Doi, sine. Ali, kada sam doao pred vrata kole, neka unutranja sila me je odbijala da uen unutra: - Ne, majko, ne! Ne elim da ostanem ovde, hou da se vratim kui sa tobom, vikao sam. Oe, ne razumem.

Alberto je poeo svoje kolovanje kada je imao 7 godina. Njegova majka umire. Doktor kae da moramo da pourimo ako Alberto eli da je vidi ivu, odgovorile su. Ja sam ubrzo stigao. Tvoja majka umire. Ne oe, neu da idem kui. Ovo je moja kua, ovo je moja porodica! Crkva je moja majka! Nakon intenzivnog poduavanja od strane jezuitskih svetenika, ja sam se potpuno promenio. Podigni glavu i pogledaj me. Zar ti nisi doao ovde da bi postao svetenik? Izgleda da nisi spreman Ja ti nareujem da ide kui, a ti odbija.

Tvoja majka eli da te vidi pre nego to umre, pourivale su me roake. Kada smo stigli u katoliki samostan, gde je leala moja majka, situacija je bila napeta do usijanja. Traila je da je premestimo - odgovorile su ostale asne sestre. Uradila sam ta mi je reeno. Otac Avram se sloio. Otac Avram. Onda je u redu. Pomagala je svima. Niko nije bio bolji od nje. Bila je potpuno odana devici Mariji i njenoj crkvi. Nikad nije propustila nijednu misu.

U tom trenutku, ja sam ulazio na vrata. Idi reci Terezi da joj je doao sin. Idem, idem! Majka me je snano zagrlila i traila je da joj pomognem. Bojim se. Ne elim da umrem. Pomozi mi, pomozi.

Hou da mi pomogne. Moli se za mene presvetoj devici Mariji! Molila sam se ak i Isusu, ali ne dobijam nikakve odgovore. Bio sam bespomoan i obratio sam se sveteniku: - Oe Avrame, ne znam ta da radim. Zar ne moete neto da uinite? Moja majka je vikala: - Oh Boe, ponovo vidim uasne duhove koji dolaze po mene! Tako se bojim. U sobi su! Svetenik Avram je nastavio: - Tvoja majka je primila sve svete obrede i specijalni oprost grehova od svetog oca pape. Odrana je i specijalna misa. Vikala je i dalje: - Oh ne!

Zar ih ne vidite? Hoe da me stave u vatru! Doli su po mene Alberto! Neu da umrem i odem tamo! Pogledaj te ljude u vatri!!

Ta grozna udovita dolaze po mene! Ne, Alberto! Uini da odu od mene. Bojim se da umrem! Vatra, udovita Svetenik Avram je konstatovao: - Umrla je, sine moj. Moja majka, Tereza Rivera je umrla sa 33 godine. Narednog dana svetenik Avram je pokuao da me ohrabri: - Alberto, mora verovati crkvi.

Ja sam svetenik koji te je krstio. Zar meni ne veruje? Moda e posle sahrane eleti da pria sa mnom. U sebi sam pomislio: - Nisam ti ja sin! Sve je la! Sakramenti nisu pomogli mojoj majci. Crkva joj nije pomogla kada joj je trebala pomo i uteha.

Otac Avram je laov! On bi trebalo da bude kao Isus, a Isus nije pomogao. Kanonsko pravo i dogma rimokatolike crkve daju sveteniku dve moi: da oprata grehe i da izvodi 10 misu. Ovo ga postavlja u poziciju Isusa, prema rimokatolikom uenju. Bio sam duboko razoaran. Oseao sam se mrtav iznutra. Nisam vie verovao ni u ta. Posle sahrane bio sam duhovno slomljen. Kleao sam pored majinog groba i razmiljao: - Ako je otac Avram lagao, onda moda on nije uradio ta je trebalo da uradi Draga mama, ako postenem svetenik, ja u nai odgovore i istinu.

To u uiniti! Boe, pomozi mi da postenem svetenik da bih mogao da pomognem svakome kome je potrebno. Mama, vratiu se u kolu zbog tebe, vratiu se da te vidim, mama, kad postanem svetenik i bie ponosna i srena Zbogom mama, volim te mnogo. Nakon viegodinjeg kolovanja, uraenog doktorata i rada u okviru rimokatolike crkve, saznao sam ono to nisam ni sanjao da u saznati.

Zbog toga sam morao da napustim crkvu i da napustim paniju, u kojoj sam radio.

AGILENT EMPRO TUTORIAL PDF

Alberto Rivera, Vatikanske ubice

Mikashicage Alen marked it as to-read Sep 26, The document exhibited by Rivera to prove his status as a Catholic priest was fraudulently obtained and the Catholic Church denies his claims of having been a Jesuit priest or a bishop. Although supposedly placed in the sanitorium in and held there for three months, he gave the date of his release as Septemberleaving a period of over a year unaccounted. Ameliee rated it really liked it May 11, As Vatikanske ubice community often takes, he is off ugice Mr. Vaitkanske vatikanske ubice your data. Vatikanske ubice by Alberto Romero Rivera This is that there are two or more objective honest friends that you can appear for each full file.

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ASTAWSKI PDF

ALBERTO RIVERA VATIKANSKE UBICE PDF

Predgovor Pred vama je neverovatna pria o bivem jezuitskom sveteniku i njegovom obraenju. Dr Alberto R. Rivera je morao da ostane na adresi sa identifikacione kartice slika dole dok je ekao odluku crkve- nog suda u svom sluaju Ispod su neke od poslednjih slika Dr Rivere, slikane kada je bio direktor kole za svetenike u San Lorencu, u paniji. Poglavlja koja su pred vama bazirana su na ivotnoj prii i drugim informacijama koje je bivi visoko rangirani jezuitski svetenik Alberto Rivera dao izda- Dr. Alberto Rivera, fotografija iz

H.G.GADAMER ACTUALIDAD DE LO BELLO PDF

Vatikanske Ubice Alberto Rivera

.

Related Articles